In elke “religieuze” en Spirituele traditie is een sleutelfiguur van groot belang. Er bestaat geen grootse Spirituele traditie zonder een persoon aan de basis van het proces.

De primaire kracht en “kern” van alle esoterische tradities van de mensheid zijn Gerealiseerden, zij die werkelijk (tot op een bepaalde hoogte) Ontwaakt zijn tot de Spirituele en Transcendentale aard van de werkelijkheid.

~ Avatar Adi Da Samraj

Mysteries rondom het leven en de dood ontrafelen. Dat houdt ons mensen door de eeuwen heen en overal ter wereld bezig. Af en toe zijn er spiritueel gerealiseerde mensen, die ons geheimen over de realiteit en de waarheid onthullen.

Avatar Adi Da Samraj (1939-2008) is daar één van de meest unieke van. Hij wijdde zijn hele leven aan het ontdekken, het laten zien en spiritueel overbrengen van de allerhoogste waarheid. Ieders hart verlangt ernaar totaal gelukkig te zijn. Om voorbij te gaan aan lijden en sterfelijkheid. We verlangen allemaal naar een realisatie van oneindige liefde, perfecte vrijheid en ultiem geluk.

Adi Da’s boodschap aan iedereen is dat deze realisatie niet alleen onze meest essentiële spirituele behoefte is, maar ook onze uiteindelijke bestemming.

De echte staat van de werkelijkheid is bewust licht, voorbij aan alle schijnbare beperkingen. Adi Da Samraj realiseerde dit vanaf zijn geboorte. Hij noemde zijn lichte en gelukkige staat, van kinds af aan het “stralende”. Adi Da bracht zijn realisatie over op anderen. En hij doet dit nog steeds, door zijn spirituele transmissie. Om anderen te ontwaken zet hij een eeuwenoude traditie voort, die van goeroe en toegewijde. Het basisprincipe van deze relatie is je te richten op de staat van de gerealiseerde.

Voorbij zoektocht
Alle gebaande paden, of die nu oosters of westers zijn, gaan uit van het ego. Met een besef van een afgescheiden zelf. Er wordt een zoektocht geboden om ons hiervan te bevrijden en zo gelukkig te worden. Met behulp van ontelbare methoden, geloofsopvattingen, rituelen, technieken en meditatie-oefeningen.

Waarachtige Religie is de beoefening van steeds weer uit de dispositie en overtuiging stappen van een zich afscheidend zelf in de liefdevolle conditie van Eenheid met Datgene Dat Een Is, Heel, Absoluut, Inclusief-Alles en daaraan voorbij.

~ The Aletheon

Adi Da beschrijft dat deze zoektocht voortkomt uit een diepgeworteld gevoel van ongemak en dilemma. Het gevoel afgescheiden te zijn, bestaat uit een onbewuste en constante activiteit. Al ons lijden ontspringt uit de onbewuste “vergissing” dat het “ik” een sterfelijke identiteit is. Maar daar gaat een lichtstralend bewustzijn aan vooraf.

Anders dan bij de traditionele spirituele zoektochten, is er in de weg van Adidam geen doel. Er is geen andere wereld of realiteit die je moet bereiken. In plaats daarvan biedt Adi Da je een spirituele relatie aan, waarin je jezelf toestaat aangetrokken te worden tot zijn staat. In die devotionele communie ben je al helemaal gelukkig en totaal bevrijd.

Je hoeft niet te streven naar een eindresultaat, maar kan simpelweg ontdekken dat Adi Da’s staat, ook jouw staat van zijn is.

Adi Da veroorzaakt geen verlichting of realisatie in je. Hij is simpelweg en maakt op die manier het stralend bewustzijn van de werkelijkheid toegankelijk voor iedereen. Als je zijn staat herkent, ben je al vrij – voordat je je identificeert met het lichaam en gedachten. Dit gebeurt door genade, zonder technieken of enige vorm van zoeken. Dat is het geheim van de werkelijkheidsweg van Adidam. Je bent van harte uitgenodigd dit zelf te ontdekken in devotionele relatie met Adi Da.

De traditie van toewijding tot een spiritueel leermeester

Een samenvatting van Adi Da’s werk