Lees

Hieronder kan je verschillende teksten lezen uit het werk van Avatar Adi Da Samraj. Sommige teksten komen voort uit toespraken die Adi Da heeft gehouden. Andere teksten werden door hem geschreven. We bieden je hierbij de mogelijkheid om de oorspronkelijke Engelse versie te lezen of te kiezen voor een Nederlandse vertaling .

MY “BRIGHT” WORD

In dit boek staan inspirerende toespraken uit het begin van Adi Da’s leer. Het gaat over onderwerpen zoals onze zoektocht naar geluk en verlichting, maar ook naar geld, eten en seks. Verder komen de aanname een afgescheiden individu te zijn en de Goeroe-toegewijde relatie aan bod.

We Zijn Bewustzijn Zelf

Bewustzijn is hetzelfde als de werkelijkheid. Het hele menselijke bestaan is ervan doordrongen. Adi Da noemt bewustzijn ook wel het ware levenswater – de diepe bron van de waarheid. Het is de werkelijke oorsprong van ons leven.

The Aletheon

The Aletheon is Adi Da’s radicale kritiek op leven vanuit het ego-standpunt. Hij gaat in op het juiste en verkeerde begrip dat we hebben over God, religie en het menselijke bestaan als geheel.

Not-Two Is Peace

Adi Da’s boek over niet twee is vrede